Brain Kick de Coach

Brain Kick de Coach

In onze driedaagse training “Brain Kick de Coach” werken we aan je persoonlijke stijl als (sport) coach. Hoe sta je voor de groep? Hoe kom je over als trainer? En hoe reageren mensen op je? Je leert hoe je je eigen sterke punten optimaal kunt inzetten tijdens de training.

We maken gebruik van “Meervoudige Intelligentie”. Elke coach gedraag zich anders tijdens trainingen, net als zijn deelnemers. De een kan niet stilzitten en dribbelt de hele tijd met de bal rond, terwijl de ander veel denktijd nodig heeft tijdens de uitleg van een coach, en daardoor niet meteen kan reageren of antwoorden. Met de meervoudige intelligentie theorie stappen wij af van het gebruikelijk denken over intelligenten en richten wij ons op de verschillen tussen deelnemers en hun individuele psychologische (leer) behoeften.

Intelligentie kunnen we definiëren als: “het vermogen om problemen op te lossen en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken”. We gaan uit van het idee dat menselijke vermogens verder gaan dan lezen, schrijven en rekenen. Tijdens een training moet je dan ook aandacht besteden aan andere capaciteiten. Door deelnemers aan te sporen een reeks verschillende talenten/intelligenties te ontwikkelen door het aanbieden van verschillende werkvormen, zorg je ervoor dat de training een plek is waar iedereen kan leren of uitgedaagd wordt. Meervoudige Intelligentie houdt dus in dat een trainer een brede ontwikkeling stimuleert waarbij deelnemers eigen voorkeuren en de voorkeuren van anderen leren kennen.

We maken gebruik van #virtualreality om de psychologische behoeften en coachingsstijlen via een 0-meting te analyseren en richten ons dan op de volgende onderdelen:

 

De 8 meervoudige intelligenties:

 • Verbaal-linguïstisch: Gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in grammatica;
 • Muzikaal-ritmisch: Gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritme vast, koppeling van emoties en geluid, goed geheugen voor muziek;
 • Intrapersoonlijk: Zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen;
 • Interpersoonlijk: Begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat te motiveren, sterk vermogen tot empathie;
 • Lichamelijk-motorisch: Sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan beweging, leren door te doen;
 • Visueel-ruimtelijk: Goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren;
 • Logisch-Mathematisch: Logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te verklaren;
 • Naturalistisch-ecologisch: Belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen, omgang met planten en dieren.

Wil jij meer informatie over deze training?
Neem contact op met de 2SU Academy

 

Duur en locatie

 • Licentie voor minimaal 3 maanden (indien nodig verlenging)
 • Begeleiding per coach
 • Persoonlijkheidstest
 • Begeleiding op locatie, ook tijdens jouw training in de praktijk.

Trainingsdetails

 • Leer je eigen coachingsstijl kennen;
 • Optimaliseer je didactische vaardigheden;
 • Sluit aan op je doelgroep en maak contact door gebruik te maken van psychologische behoefteanalyses;
 • Leer verschillende werkvormen inzetten die aansluiten bij je doelgroep;
 • Train met plezier en zelfvertrouwen.

 

Extra informatie

Het pakket bevat naast de virtual reality bril een licentiecode waarmee je toegang krijgt tot de 2SU app. Het bevat alles wat je nodig hebt om direct aan de slag te kunnen met 2SU. Wij maken de hardware voor je in orde en zorgen dat dit pakket klaar voor gebruik bij jou wordt afgeleverd. In dit pakket:

 • VR bril + controller, USB adapter + hardcase (additionele kosten)
 • Licentiecode voor toegang tot de Virtual Reality app
 • Gratis tussentijdse updates
 • Voorgeïnstalleerde hardware (ready to use)

De ideale praktijktraining voor elke coach in de (top) sport!

Ik wil meer informatie