Taaltrainingen en Opleidingen

Een gepersonaliseerde leerervaring voor iedereen

Geef iedere cursist een leerervaring op maat. Content aanbieden op basis van gedrag, startmoment, kennisniveau of interesses.

Aangepast aan gedrag

Niet iedereen leert hetzelfde. Op basis van iemands gedrag en keuzes die gemaakt worden, kun je geautomatiseerd de juiste content aanbieden. Een verplicht pad instellen dat iemand moet doorlopen? Ook dat is mogelijk!

Startmoment en/of datums

Niet iedereen start op hetzelfde moment, maar toch wil je lesstof gelaagd aanbieden. Binnen onze Academy kun je ervoor zorgen dat content wordt geopend op basis van wanneer iemand begint, zoals elke week een e-learning (drip). Je kunt dit ook afhankelijk maken van datums.

Kennisniveau

Het kennisniveau van cursisten verschilt vaak aan het begin van de onlinetraining. Stem lesmateriaal daarom hierop af, zodat iedereen het maximale uit een training haalt! Je kunt bijvoorbeeld beginnen met een starttoets om het niveau te bepalen en het materiaal hierop aan te passen.

Voorkeuren & interesses

Geef je cursisten/werknemers keuze in wat ze willen leren. Dit kan binnen je gevulde academie zijn, maar ook tijdens een e-learning traject. Autonomie verhoogt namelijk de motivatie en het leerrendement!

Dé Academy voor het leren communiceren in welke taal dan ook!

Taaltrainingen Nederlands als Tweede Taal Online

Ons aanbod van taaltrainingen Nederlands als Tweede Taal is zeer uitgebreid. Allereerst bieden wij algemene trainingen op acht niveaus: NT2 beginners tot en met vergevorderden. Daarnaast zijn er drie specialistische trainingen op zeer hoog niveau en examentrainingen ter voorbereiding op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal deel I en II.

Bij NT2 beginners tot en met vergevorderden krijgt u volop de gelegenheid om u op interactieve en speelse wijze Nederlands te leren. Dit gebeurt met behulp van een betrouwbare lesmethode. Tijdens de lessen besteedt de docent uitgebreid aandacht aan spreken en luisteren. Daarnaast komen ook lezen en schrijven aan bod.

Aan het eind van de cursussen wordt de behandelde stof herhaald en daarna getoetst met een eindtoets. Als u de toets met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u van ons een certificaat en kunt u doorstromen naar het volgende niveau.

Nederlands op de werkvloer

Naast de NT2 trainingen in groepen bieden wij ook NT2 trainingen aan op de werkvloer. Wanneer uw bedrijf behoefte heeft aan een 1-op-1 begeleiding of uw bedrijf wil graag een groep in een keer Nederlands aanbieden, dan kunt u bij ons terecht.

Al onze NT2 trainers zijn gecertificeerd en weten:

  • De kenmerken van verschillende doelgroepen (nieuwe doelgroepen arbeidsmigranten, vluchtelingen, maar ook NT1) en de implicaties voor het onderwijs
  • De taaleisen van de werkvloer en beroeps- en bedrijfsopleiding
  • Het bedrijfsbelang, de wensen van cursisten en de cursusdoelen
  • Het opzetten en uitvoeren van de lessen en de inbedding in het bedrijf
  • Toetsing en evaluatie van de opbrengsten
  • Voorbeelden van opzetten, instrumenten en lesmateriaal (bijvoorbeeld een Taalkaart)

 

Kleurrijke taal

Lees en schrijf je mee?

Met Praat je mee? zetten de analfabeten en anders-gealfabetiseerden hun eerste stappen in de Nederlandse taal. Via activerende werkvormen leren ze de basis woordenschat, en werken ze aan hun spreek- en luistervaardigheid.

Dit fundament stelt ze in staat aan de slag te gaan met Leer lezen en schrijven Alfa A en Alfa B. De belangrijke klank-tekenkoppeling komt stap voor stap tot stand en ze krijgen het technisch lezen en schrijven onder de knie.

Het sluitstuk is die belangrijke extra stap naar functioneel lezen en schrijven. Langzaam maar zeker ontsluit de wereld om hen heen zich als de cursist aan het werk gaat met verschillende soorten teksten, zoals formulieren, appjes, e-mails, informatieborden, brochures en rekeningen. Er wordt geoefend met informatie uit teksten halen zoals data, tijdstippen, bedragen. De woorden, zinnen, leesstrategieën en digitale vaardigheden die hiervoor nodig zijn, komen uitgebreid aan bod.

FUNCTIONEEL LEZEN EN SCHRIJVEN VOOR ALFA’S

Liever een andere taal leren?

Kies hieronder de taal van je keuze en begin vandaag nog met leren!