Op jacht naar het brein!

…de 2SU Academy is op zoek naar voetbaltalenten en doet dit niet alleen op basis van kracht, lengte en techniek. De intrinsieke motivatie en de cognitieve competenties zijn voor ons de basis voor het vinden en ontwikkelen van voetbaltalent.

Wij geloven dat het tijd is voor de nieuwe ontwikkelingsfase als het aankomt op het vinden en ontwikkelen van (sport)talent. Hierbij gaat het voornamelijk om het brein van spelers gekoppeld aan de persoonlijkheid.

Met deze achterliggende gedachte kijken we vooral naar de ‘executieve’ functies van spelers en hoe deze vanuit persoonlijkheid gestuurd en vertaald worden naar ‘spelintelligentie’.

Onder spelintelligentie verstaan wij:” Hoe goed een speler ‘ziet’ en analyseert wat er op het veld gebeurt, en vervolgens vanuit die informatie handelt’

Met behulp van verschillende Virtual Reality Scenario’s illustreren we de werking van het brein en de daarbij samenhangende executieve functies.